bilsin

biraz biliyordum
nasıl bilebilir ki diyebilirsin
geleceğin getirecekleri genelde suyun akışından
set çekmediysen
o akar
su akar
hiç duydun mu sesini
bilinmezlikten
doğa
güneş doğduğunda başlar
battığında her bir canlı içinde
kendiyledir
seni gün ışığında alıp götüren meşgaleler
battığında biter
kalakalır
öbür devrinde dünyanın
sen de kimsesizlikten
dem vurup devrilirsin
kalıpların
kargaşaların
kaçmaların
ısrarların
olduramadıkların
oturdukların
yılların
kaçıncı diye sorar
saymamışsındır
konduramadıkların
kaçırdıkların
da seni saymamıştır
bir döngüden ibaret ya her şey
güzelliğin de ondan
seni kaçıran dilleri
hiçbir zaman öğrenemeyecek oluşu
bir parçası dindiremediğim
üfle akışına
yak kaldırımları
olsun beklediklerin
ara verse de
bilsin.